Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

wifi pre tebaNázov projektu:
Wifi pre Teba – obec Rakovice

ITMS2014+:  311071W843

Operačný program:
Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:
7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Rakovice č. 42, 922 08 Rakovice

Miesto realizácie: Obec Rakovice

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 •   Bod 1 Obecný úrad (48.55779, 17.73898)
 •   Bod 2 Základná škola (48.55938, 17.73742)
 •   Bod 3 Materská škola (48.56029, 17.73754)
 •   Bod 4  Kolkáreň – verejný priestor (48.55922, 17.73687)
 •   Bod 5 Kostol – verejné priestranstvo (48.5599, 17.73764)
 •   Bod 6 Detské ihrisko a prírodná posilňovňa pre dospelých (48.56003, 17.73499)
 •   Bod 7 Požiarna zbrojnica -verejný priestor (48.56048, 17.7352)
 •   Bod 8 Autobusová zastávka (48.56018, 17.73861)
 •   Bod 9 Dom smútku (48.55596, 17.73576)
 •   Bod 10 Obytná zóna I. -verejný priestor (48.55544, 17.73647)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 14.08.2020.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store