Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Cintorín

Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne

 • Dotácia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 563 356,20 Sk
 • Požadovaná výška 400 073,30 Sk
 • Dátum podania: 31. marec 2009
 • Oznámenie o schválení: 02. október 2009
 • Zmluva s MVRR SR: 01. október 2009
 • Odovzdanie stavby: 15. október 2009
 • Hlavný dodávateľ: Roman Hovorka, Veľké Kostoľany
 • Zmluva s dodávateľom: 10. jún 2009
 • Termín dokončenia stavby: 31. máj 2010
Obec Rakovice ako správca cintorína sa snaží a má záujem o vytvorenie čo najlepších a najdôstojnejších pri posledných rozlúčkach občanov. Všetky služby a práce súvisiace so smútočnými obradmi si zabezpečuje prostredníctvom svojich pracovníkov, určených pre tieto účely.
V minulom období sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli pre rekonštrukciu domu smútku. Túto investíciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov, obnovená krytina a fasáda na dome smútku v hodnote 301 260 Sk veľmi prispela k významnosti tohto miesta. V súčasnosti sa chceme zamerať na opravu chodníka v areáli cintorína a priestranstve pred domom smútku, slúžiacemu pri zhromaždení občanov počas smútočných aktov. Existujúci chodník je vyrobený z asfaltu v roku 1980 a momentálne bol v zlom technickom stave, popraskaný, miestami veľmi zvlnený s niekoľkými výmoľmi. Chodník bol veľmi nebezpečný pri preprave vozíka zomrelého, kedy mohlo prísť ku kolízií a „nedajbože“ k prevráteniu. Aj pohyb občanov po tejto komunikácii pre peších bol v určitom slova zmysle nebezpečný a mohol hroziť pri menšej pozornosti, ktorá pri takýchto aktoch je veľmi pravdepodobná k určitým úrazom. Toto ohrozenie hrozí najmä občanom staršieho veku, ktorí sa veľmi často na týchto miestach zdržiavajú.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store