Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Cintorín

Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne
 
 • Dotácia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov na cintoríne
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 563 356,20 Sk
 • Požadovaná výška 400 073,30 Sk
 • Dátum podania: 31. marec 2009
 • Oznámenie o schválení: 02. október 2009
 • Zmluva s MVRR SR: 01. október 2009
 • Odovzdanie stavby: 15. október 2009
 • Hlavný dodávateľ: Roman Hovorka, Veľké Kostoľany
 • Zmluva s dodávateľom: 10. jún 2009
 • Termín dokončenia stavby: 31. máj 2010
 
Obec Rakovice ako správca cintorína sa snaží a má záujem o vytvorenie čo najlepších a najdôstojnejších pri posledných rozlúčkach občanov. Všetky služby a práce súvisiace so smútočnými obradmi si zabezpečuje prostredníctvom svojich pracovníkov, určených pre tieto účely.
V minulom období sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli pre rekonštrukciu domu smútku. Túto investíciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov, obnovená krytina a fasáda na dome smútku v hodnote 301 260 Sk veľmi prispela k významnosti tohto miesta. V súčasnosti sa chceme zamerať na opravu chodníka v areáli cintorína a priestranstve pred domom smútku, slúžiacemu pri zhromaždení občanov počas smútočných aktov. Existujúci chodník je vyrobený z asfaltu v roku 1980 a momentálne bol v zlom technickom stave, popraskaný, miestami veľmi zvlnený s niekoľkými výmoľmi. Chodník bol veľmi nebezpečný pri preprave vozíka zomrelého, kedy mohlo prísť ku kolízií a „nedajbože“ k prevráteniu. Aj pohyb občanov po tejto komunikácii pre peších bol v určitom slova zmysle nebezpečný a mohol hroziť pri menšej pozornosti, ktorá pri takýchto aktoch je veľmi pravdepodobná k určitým úrazom. Toto ohrozenie hrozí najmä občanom staršieho veku, ktorí sa veľmi často na týchto miestach zdržiavajú.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-