Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Pamätná izba

Zriadenie a oprava Pamätnej izby Obce Rakovice

 • Dotácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Názov projektu Zriadenie a oprava Pamätnej izby Obce Rakovice
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 120 504,00 Sk
 • Požadovaná výška 105 441,00 Sk
 • Dátum podania: 30. október 2008
 • Stavebné povolenie: 25. október 2008
 • Doplnenie žiadosti: 19. január 2009
 • Prieskum trhu: 02. júl 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Oznámenie o schválení: 18. máj 2009
 • Zmluva s MVRR SR: 01. júl 2009
 • Hlavný dodávateľ: MAR group s.r.o., Piešťany
 • Jozef Surovčík, E-P-S, Veselé
 • Peter Seman Piešťany
 • Termín dokončenia stavby: 30. september 2009
Obec Rakovice v snahe zachovávania historických, kultúrnych a ľudových tradícií sa rozhodla pre rekonštrukciu historickej budovy hasičskej zbrojnice, ktorá bola postavená v roku 1912. V tejto budove by po rekonštrukčných prácach vznikli priestory na vystavenie exponátov a fotografií z histórie a minulosti života v obci, materiály pripomínajúce históriu obce a Dobrovoľného hasičského zboru v obci Rakovice.
Pri tejto rekonštrukcii by sa prevádzali nasledovné práce:
 
 1. Oprava strechy
 2. Obnovenie fasády budovy
 3. Montáž rozvodov kúrenia
 4. Plynofikácia budovy
 5. Výroba výstavných vitrín
 
Stavebné práce bodu č. 1 a č. 2 boli iba drobné stavebné úpravy, ktoré pozostávali iba vo výmene starej škridle a opravy atiky strechy a následného zateplenia budovy s novým fasádnym náterom. Tieto práce sa vykonávali bez projektovej dokumentácie iba ako opravy – stavebné úpravy, ktoré podliehali „Oznamovacej povinnosti“ drobnej stavby.
Stavebné práce v bodoch č. 3 a č. 4 sa prevádzali podľa priloženej projektovej dokumentácie. Spočívali vo vybudovaní plynovej prípojky, osadením plynového meracieho zariadenia, rozvodov plynofikácie budovy a vykurovacieho telesa – plynových kachiel Gamatky.
Stavebné práce podľa bodu 5 bolo vybudovanie výstavných vitrín z dreva v ktorých budú následne vstavené exponáty, fotografie a iné pamätné a historické predmety.
Projekt zabezpečí zachovanie historických a kultúrnych pamätihodností obce, zachovávanie kultúrnych a ľudových tradícií a ďalšiu propagáciu a informovanosť našej obce pre občanov obce a okolitých obcí, návštevníkov obce Rakovice, ako aj žiakov navštevujúcich školské zariadenia nachádzajúce sa v obci – materská škola, základná škola a stredná škola.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store