Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Pamätná izba

Zriadenie a oprava Pamätnej izby Obce Rakovice
 
 • Dotácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Názov projektu Zriadenie a oprava Pamätnej izby Obce Rakovice
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 120 504,00 Sk
 • Požadovaná výška 105 441,00 Sk
 • Dátum podania: 30. október 2008
 • Stavebné povolenie: 25. október 2008
 • Doplnenie žiadosti: 19. január 2009
 • Prieskum trhu: 02. júl 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Oznámenie o schválení: 18. máj 2009
 • Zmluva s MVRR SR: 01. júl 2009
 • Hlavný dodávateľ: MAR group s.r.o., Piešťany
 • Jozef Surovčík, E-P-S, Veselé
 • Peter Seman Piešťany
 • Termín dokončenia stavby: 30. september 2009
 
Obec Rakovice v snahe zachovávania historických, kultúrnych a ľudových tradícií sa rozhodla pre rekonštrukciu historickej budovy hasičskej zbrojnice, ktorá bola postavená v roku 1912. V tejto budove by po rekonštrukčných prácach vznikli priestory na vystavenie exponátov a fotografií z histórie a minulosti života v obci, materiály pripomínajúce históriu obce a Dobrovoľného hasičského zboru v obci Rakovice.
Pri tejto rekonštrukcii by sa prevádzali nasledovné práce:
 
 1. Oprava strechy
 2. Obnovenie fasády budovy
 3. Montáž rozvodov kúrenia
 4. Plynofikácia budovy
 5. Výroba výstavných vitrín
 
Stavebné práce bodu č. 1 a č. 2 boli iba drobné stavebné úpravy, ktoré pozostávali iba vo výmene starej škridle a opravy atiky strechy a následného zateplenia budovy s novým fasádnym náterom. Tieto práce sa vykonávali bez projektovej dokumentácie iba ako opravy – stavebné úpravy, ktoré podliehali „Oznamovacej povinnosti“ drobnej stavby.
Stavebné práce v bodoch č. 3 a č. 4 sa prevádzali podľa priloženej projektovej dokumentácie. Spočívali vo vybudovaní plynovej prípojky, osadením plynového meracieho zariadenia, rozvodov plynofikácie budovy a vykurovacieho telesa – plynových kachiel Gamatky.
Stavebné práce podľa bodu 5 bolo vybudovanie výstavných vitrín z dreva v ktorých budú následne vstavené exponáty, fotografie a iné pamätné a historické predmety.
Projekt zabezpečí zachovanie historických a kultúrnych pamätihodností obce, zachovávanie kultúrnych a ľudových tradícií a ďalšiu propagáciu a informovanosť našej obce pre občanov obce a okolitých obcí, návštevníkov obce Rakovice, ako aj žiakov navštevujúcich školské zariadenia nachádzajúce sa v obci – materská škola, základná škola a stredná škola.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-