Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Technická vybavenosť k rodinným domom

Technická vybavenosť pre rodinné domy

 
 • Dotácia: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
 • Názov projektu Technická vybavenosť k rodinným domom
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 783 488,10 Sk
 • Dotácia: 475 000,00 Sk
 • Stavebné povolenie: 02. február 2007
 • Právoplatnosť: 08. február 2007
 • Verejná súťaž 13. január 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Odovzdanie stavby: 03. máj 2007
 • Hlavný dodávateľ: K + K Stavebno-obchodná spol., s. r. o.
 • Zmluva s dodávateľom: 05. január 2007
 • Stavebný dozor: Ing. Vladimír Fančovič, Bethovenova č. 8, Trnava
 • Termín dokončenia stavby: december 2008
 • Vybudovanie kanalizácie 261 083,00 Sk
 • Vybudovanie vodovodu 94 321,20 Sk
 • Vybudovanie komunikácií 428 083,90 Sk
 
Z týchto celkových nákladov nám nebola priznaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, pretože sme nesplnili podmienky výstavby pre počet rodinných domov s platným stavebným povolením. Touto stavbou vytvorila obec zlepšenie podmienok pre záujemcov pre výstavbu rodinných domov
Projekt zabezpečí vytvorenie nových a zlepšenie podmienok pre bývanie najmä pre mladé rodiny. Preto obec vyčlenila značnú čiastku z vlastných zdrojov na dobudovanie a dokončenie technickej vybavenosti a verejných priestranstiev k uvedeným rodinným domom.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store