Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Technická vybavenosť k rodinným domom

Technická vybavenosť pre rodinné domy
 
 • Dotácia: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
 • Názov projektu Technická vybavenosť k rodinným domom
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Celkové náklady 783 488,10 Sk
 • Dotácia: 475 000,00 Sk
 • Stavebné povolenie: 02. február 2007
 • Právoplatnosť: 08. február 2007
 • Verejná súťaž 13. január 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Odovzdanie stavby: 03. máj 2007
 • Hlavný dodávateľ: K + K Stavebno-obchodná spol., s. r. o.
 • Zmluva s dodávateľom: 05. január 2007
 • Stavebný dozor: Ing. Vladimír Fančovič, Bethovenova č. 8, Trnava
 • Termín dokončenia stavby: december 2008
 • Vybudovanie kanalizácie 261 083,00 Sk
 • Vybudovanie vodovodu 94 321,20 Sk
 • Vybudovanie komunikácií 428 083,90 Sk
 
Z týchto celkových nákladov nám nebola priznaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, pretože sme nesplnili podmienky výstavby pre počet rodinných domov s platným stavebným povolením. Touto stavbou vytvorila obec zlepšenie podmienok pre záujemcov pre výstavbu rodinných domov
Projekt zabezpečí vytvorenie nových a zlepšenie podmienok pre bývanie najmä pre mladé rodiny. Preto obec vyčlenila značnú čiastku z vlastných zdrojov na dobudovanie a dokončenie technickej vybavenosti a verejných priestranstiev k uvedeným rodinným domom.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-