Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce Rakovice v južných Čechách.
V dňoch 12. – 14. júna 2009  sa uskutočnila návšteva družobnej obce Rakovice, ktorá sa nachádza v južných Čechách. Delegáciu viedol starosta obce Rakovice Dušan Daloš spolu so zástupcom starostu Miroslavom Masárom, s poslancami obecného zastupiteľstva Ing. Júliusom Šmýkalom a Jánom Hevierom, riaditeľkou základnej školy s materskou školou Mgr. Beátou Kapičákou a zástupkyňou Stanislavou Jánošíkovou dopĺňal Ivan Lipka konateľ spoločnosti J.M.L.I. Rakovice.
Slovenskí hostia po prijatí na obecnom úrade zástupcom starostu Ing. Mastným a pracovníčkou obecného úradu Renátou Sommerovou, kde všetci účastníci dostali krásne bordové tričká Im lowe Rakovice sa odobrali do základnej školy Čimelice. V škole ich privítal riaditeľ školy Josef Pouch a Josef Hrouda starosta obce Čimelice, ktorí ich oboznámili s históriou a súčasnosťou školy a obce. Prezreli si interiér školy, školských zariadení a zoznámili sa vyučovacím procesom. Po zaujímavej, pracovnej diskusii sa odobrala slovenská delegácia do ubytovacieho zariadenia Na Píle, kde nasledovalo stretnutie so bývalým starostom obce Rakovice CZ Emilom Hulešom a starostami okolitých obcí na čele so starostom mesta Písek Ing. Jánom Horákom. Na tomto stretnutí starosta Rakovíc SK predstavil svoju obec ako aj históriu, súčasnosť a využívanie dotačných programov obce na Slovensku. Večer sa uskutočnilo spoločné stretnutie s občanmi českých Rakovíc v prekrásnom prostredí v Hospode u Karasú. Na druhý deň si hostia zo Slovenska prezreli mesto Písek, kde ich s históriou, súčasnosťou a kultúrnymi a historickými pamiatkami oboznámili Ing. Mastný, jeho manželka Markéta a pani zástupkyňa ZŠ Čimelice. V nedeľu sa spoločne zúčastnili sv. omše v kostole v Čimeliciach. Po sv. omši nastalo už iba smutné lúčenie s pozdravom stretneme sa na hody 4. – 6. júla v Rakoviciach na Slovensku.
Zverejnené 26.8.2009 -DD-
Aktualizované 14.6.2012 -DD-