Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce - 13.06.2009

Návšteva partnerskej obce Rakovice v južných Čechách.
V dňoch 12. – 14. júna 2009  sa uskutočnila návšteva družobnej obce Rakovice, ktorá sa nachádza v južných Čechách. Delegáciu viedol starosta obce Rakovice Dušan Daloš spolu so zástupcom starostu Miroslavom Masárom, s poslancami obecného zastupiteľstva Ing. Júliusom Šmýkalom a Jánom Hevierom, riaditeľkou základnej školy s materskou školou Mgr. Beátou Kapičákou a zástupkyňou Stanislavou Jánošíkovou dopĺňal Ivan Lipka konateľ spoločnosti J.M.L.I. Rakovice.
Slovenskí hostia po prijatí na obecnom úrade zástupcom starostu Ing. Mastným a pracovníčkou obecného úradu Renátou Sommerovou, kde všetci účastníci dostali krásne bordové tričká Im lowe Rakovice sa odobrali do základnej školy Čimelice. V škole ich privítal riaditeľ školy Josef Pouch a Josef Hrouda starosta obce Čimelice, ktorí ich oboznámili s históriou a súčasnosťou školy a obce. Prezreli si interiér školy, školských zariadení a zoznámili sa vyučovacím procesom. Po zaujímavej, pracovnej diskusii sa odobrala slovenská delegácia do ubytovacieho zariadenia Na Píle, kde nasledovalo stretnutie so bývalým starostom obce Rakovice CZ Emilom Hulešom a starostami okolitých obcí na čele so starostom mesta Písek Ing. Jánom Horákom. Na tomto stretnutí starosta Rakovíc SK predstavil svoju obec ako aj históriu, súčasnosť a využívanie dotačných programov obce na Slovensku. Večer sa uskutočnilo spoločné stretnutie s občanmi českých Rakovíc v prekrásnom prostredí v Hospode u Karasú. Na druhý deň si hostia zo Slovenska prezreli mesto Písek, kde ich s históriou, súčasnosťou a kultúrnymi a historickými pamiatkami oboznámili Ing. Mastný, jeho manželka Markéta a pani zástupkyňa ZŠ Čimelice. V nedeľu sa spoločne zúčastnili sv. omše v kostole v Čimeliciach. Po sv. omši nastalo už iba smutné lúčenie s pozdravom stretneme sa na hody 4. – 6. júla v Rakoviciach na Slovensku.
Zverejnené 26.8.2009 -DD-
Aktualizované 14.6.2012 -DD-
 
Dátum vloženia: 9. 10. 2014 9:12
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2020 0:27

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store