Obsah

História

História

História

     Rakovické školopovinné deti do 1. septembra 1908 navštevovali rímsko katolícku školu vo Veselom. V tomto roku sa zrodila myšlienka postaviť školu v Rakoviciach. Najväčšiu zásluhu o postavenie školy mal pán farár Nikodým Štekáč. Jeho pričinením rakovická rímsko - katolícka cirkev za vlastné peniaze kúpila pozemok a postavila si vlastnú rímsko - katolícku ľudovú dvojtriednu školu.
   Otvorenie školy je 1. septembra 1908, ale už od 10. augusta prišli prvý učitelia Viktor Lehotay nar. 21. 12. 1884 v Šandorfe, s manželkou Jozefínou Lehotayovou, rod. Holmullerovou, nar. 20. 03. 1881v Trnave. Z účinkovania dôstojného p. farára Štekáča a prvých učiteľov p. Lehotaya a manželky Jozefíny sa zachovala aj fotografia na ktorej sú so školopovinnými deťmi v školskom roku 1909–10. Po trojročnom pôsobení p. Lehotay s manželkou podchádzajú do Jablonice.
   Na voľné miesto dňa 24. 09. 1911 prichádzajú p. Viktor Molec a Gabriela Molecová, rod. Mattyašovská, ktorú do 12. 01. 1912 zastupoval učiteľ Timotej Ištók. „Sotva sme sa v Rakoviciach usadili a dali všetko do akého–takého poriadku, lebo veru po našich predchodcoch našli sme v škole veľký neporiadok deníky rozdriapané a mená detí bez dátumu narodenia a bez akéhokoľvek triedenia–ba celé strany chýbajúce som našiel, prišla strašlivá – svetová vojna“: toľko citát priamo z kroniky učiteľa Viktora Moleca (r. 1914).

-dd-