c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Otvorenie hasičskej zbrojnice

Otvorenie hasičskej zbrojnice

Slávnostné otvorenie renovovanej požiarnej zbrojnice v Rakoviciach dňa 8. mája 2015

 

V sobotu 8. mája 2015  bol pre rakovických hasičov výnimočný deň. Po rokoch, kedy si svojpomocne skrášľovali, upravovali a pristavovali požiarnu zbrojnicu tak ,aby bola dôstojným a vyhovujúcim miestom pre hasičov a ich techniku, nastal slávnostný deň, kedy si mohli povedať: “tak sme to dokázali!“

Od rána chystali stan pre hostí a zabezpečovali, aby všetko bolo pripravené na slávnostnú chvíľu. Táto chvíľa nastala o 14.00 hodine, kedy P. J. Hevier  otvoril toto podujatie a privítal vzácnych hostí: predsedkyňu územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Piešťanoch p. Ing. Bartošovú, člena predsedníctva UzV Dobrovoľnej požiarnej ochrany p.Šišku a p. Davida, zaslúžilého člena snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Šimu, starostu obce p. Daloša, tak isto aj zástupcov spoločenských organizácií v obci: p. M. Šintálovú za Jednotu dôchodcov, p. Surovčíka za poľovnícke združenie Dolinka, p. F. Milana za kolkársky oddiel Rakovice.

Pán starosta D. Daloš sa prihovoril k prítomným, spomenul časy minulé aj prítomné,  poďakoval hasičom, ktorí sa najviac zaslúžili o to, aby mohli fungovať v krásnych priestoroch. Vyzval prítomných hasičov J. Heviera, I. Strýčka, M .Masára a P. Nedorosta, aby sa ujali slávnostného prestrihnutia stuhy a odhalenia obrazu na fasáde požiarnej zbrojnice. Prestrihnutia stuhy sa  zúčastnil  aj p. starosta D. Daloš a p. Šimo. Po tejto krásnej chvíli  p. J. Hevier vymenoval členov DHZO Rakovice, ktorí dostali Pamätnú plaketu obce Rakovice: p.Hevier st., p. Hevierová, p. Kašša, p. Kováč Tomáš, p. Magalová, p. Masár st., p. Masárová st., p. Masár ml., p. Nedorost, p. Strýček, p. Masárová Monika, J.M.L.I. Rakovice. Do vyšších hodností uviedol veliteľ p. Bažáni týchto hasičov:  Tomáš Kováč – do hodnosti: nadrotník, Bábik Radovan a Kováč Vladimír –  do hodnosti: vrchný požiarnik, Bábik Marian, Bartovic Karol, Dekan Lukáš, Lužák Andrej, Zábrodský Martin – do hodnosti: starší požiarnik.

P. starosta D. Daloš potom prítomných pozval na prehliadku požiarnej zbrojnice, po ktorej nasledovalo občerstvenie a posedenie pri hudbe a dobrom slove.

Táto akcia je výsledkom dobrej spolupráce v hasičskom zbore a zásluha jeho členov, ktorí neľutovali čas, ani námahu a obetovali svoj voľný čas pre dobrú vec. Ďakujeme!

Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu a p. starostovi D. Dalošovi,  ktorí taktiež prispeli k tomu, aby požiarna zbrojnica dostala nový šat a funkciu, ktorá jej patrí.

Prajeme našim hasičom, nech sa im v novej požiarnej zbrojnici dobre darí, nech  majú čo najmenej výjazdov a čo najviac dobrej nálady a zábavy pri ich neodmysliteľnej pomoci pri akciách  pre obec!

Dátum vloženia: 17. 5. 2015 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 5. 2015 15:07

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store