Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Novoročný príhovor a novoročný ohňostroj

Spoločenské podujatie

 

  • Na Nový rok v stredu 1. 1. 2020 sa prihovoril občanom so svojim novoročným príhovorom starosta obce Dušan Daloš. V krátkosti zhodnotil rok 2019 a načrtol plány na tento rok. V závere poďakoval spoluobčanom za pomoc a spoluprácu v uplynulom roku. "Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu a zviditeľňovaniu našej obce, šíreniu jej dobrého mena, obohateniu jej kultúrneho, duchovného, športového a spoločenského života. Želám Vám všetkým v roku 2020 veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, želám Vám veľa využitých príležitostí, želám našej obci, aby sa rozvíjala nielen po materiálnej stránke, ale aby sme skvalitňovali a rozvíjali naše vzájomné vzťahy a cez ne robili život krajším" zakončil príhovor starosta.

    Rozlúčil sa pozvánkou na  ohňostroj, ktorý poriada obec Rakovice, obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach, sponzori, podnikatelia a spolu organizačne DHZ Rakovice dnes o 17:00 hod. na ihrisku v Rakoviciach, pri príležitosti osláv Nového roku a osláv výročia vzniku Slovenskej republiky.

  • Novoročný ohňostroj, pán Lančarič zo Smoleníc na povel predsedu Dobrovoľného hasičského zboru obce ml. inšpektora Jána Heviera st. Ohňostroja sa zúčastnilo množstvo záujemcov z okolitých obcí ale aj z Piešťan. Ďakujeme sponzorom za možnosť už spomínaných osláv.
  • Sponzori:  Obec Rakovice - Ivan Lipka - Vratko Javro Dubovany - Jozef Mrišo st. Trebatice - Plantex s.r.o. Veselé - Autodoprava Hochel s.r.o.  Borovce - Inštala s.r.o.  Rakovice - Ján Hanic Reštaurácia Radnička Pieštany - Igor Zábrodský Rakovice - Dobrovoľný hasičský zbor obce - TJ Rakovice kolkársky oddiel - Radovan Bábik Rakovice - Peter Balšan Veselé - Ing. Juraj Malina Rakovice - Pavol Malina Rakovice - Tomáš Brokeš Rakovice - Peter Kovár Rakovice - Dušan Daloš Rakovice.

-dd-