Obsah

Obecná zabíjačka

Kultúrno spoločenské podujatie

     V sobotu 25. januára sa v Rakoviciach občania nielen z Rakovíc, ale aj zo širokého okolia hostili a bavili. O 6:00 hod. sa začala  na dvore miestneho pohostinstva obecná zabíjačka.  Veľmi vydarená a skvelá akcia uskutočnená za výborného počasia, ktorú zorganizovala obec Rakovice v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Rakovice.  Všetko sa začalo už predObecná zabíjačka šiestou hodinou kedy rakovickí hasiči rozkúrili v troch kotloch a pripravili potrebné veci a inštrumenty na hladký a bezproblémový priebeh podujatia a samozrejme pripravili sa na prívoz cca 200 kg prasiatka z PVOD kočín. Potom prišiel na rad hlavný mäsiar Janko Burda, ktorý spolu s pomocníkmi Miroslavom Masárom, a Milanom Chnápkom a ďalšími pomocníkmi previedli akt usmrtenia, opálenia, umytia a zavesenie prasiatka na rám. Medzi tým kuriči, resp. obsluha kotlov, pripravili a zabezpečili všetko, aby sa postupne kotle mohli napĺňať materiálom na výrobu zabíjačkových špecialít. Organizačne túto akciu zabezpečovali Janko Hevier st. a Ivan Strýček, predseda a pokladník hasičov. Postupne všetci zainteresovaní pracovali na príprave a výrobe špecialít, keď pripravovali podbradky, klobásy, jaternice, zabíjačkovú kašu, pravú  zabíjačkovú kapustnicu a mäso na pečenie. Pred obedom sa začalo veľké pečenie a konečná úprava zabíjačkových výrobkov a špecialít. Na záver týchto prác sa pripravovali ochutnávkové porcie na predaj, kaputnica a klobása a druhá porcia jaternica, kaša a pečené mäso. Všetci občania boli pozvaní  na ochutnávku zabíjačkových výrobkov a špecialít, ktorá  mala začiatok o 15:00 hod. v priestoroch požiarnej zbrojnice.Keď bolo všetko pripravené mohlo sa začať s predajom pripravených porcií. Túto prácu mali pod patrónom hasičky Štefka Hevierová, Danka Masárová, Aja Magalová, Výťažok z predaja vo výške  použijú rakovickí hasiči na pokrytie nákladov svojej činnosti a opravu techniky.   Na ochutnávku prišli občania nielen z našej obce, ale aj z okolitých obcí, ktorí si veľmi pochvaľovali pripravené špeciality a veľmi dobrú a príjemnú atmosféru. Spoločné stretnutie všetkých prítomných umocňovalo posedenie pri reprodukovanej hudbe a varenom vínku. Po krásnom posedení a postupne skrývajúcich sa slnečných lúčoch prítomní postupne odchádzali a mysleli na to ako si  túto atmosféru fašiangovej obecnej zabíjačky určite prídu vychutnať aj o rok.

-dd-