Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

     Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou akadémiou. Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc predstavili žiaci našej školy aj tohto roku 12.decembra 2015. V priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Rakovice  pripravili pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy pekný kultúrny program, ktorému predchádzali, tak ako každý rok,   „Vianočné trhy“ , o ktoré sa veľkou mierou zaslúžili nielen žiaci svojimi výrobkami, ale aj pomocná ruka rodičov a pedagógov. Na úvod Vianočnej akadémie prítomných privítal riaditeľ ZŠ s MŠ – Mgr. Pavol Krátký, po kratučkom príhovore odovzdal slovo  moderátorkám – žiačkam Natálii Šintálovej a Esterke Bábikovej, ktoré nás celou akadémiou sprevádzali. Počas vystúpení sme mohli vidieť členov folklórneho krúžku, vystúpenie  detí materskej škôlky, I. stupeň spríjemnil program  piesňou od Tublatanky, tančekom a scénkou O troch prasiatkach, II. stupeň zastupovali žiaci 8. a 9. ročníka scénkou „Povolaniach a v spolupráci s dramatickým krúžkom tančekom, no a potom už mali priestor dramatické záujmové útvary, ktoré sa prezentovali rozprávkou Šípková Ruženka, Nevďačné deti, Súd, no a  veľký úspech mali vystúpením z muzikálu – Pomáda. Nechýbal ani gitarový krúžok s piesňou V slepých uličkách.  Na záver sa pán riaditeľ ZŠ s MŠ Rakovice – Mgr. Pavol Krátký  -  poďakoval za príjemné popoludnie a poprial všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 2016. Úplnú bodku za programom spravila Petra Šimončičová hrou na keyboard  a piesňou Tichá noc....

-kr--

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store