Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2012

Výročná členská schôdza TJ Rakovice - kolkársky oddiel

Výročná členská schôdza TJ Rakovice, kolkársky oddiel sa konala dňa 14. januára 2012 v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 19:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo z celkové počtu 00 členov, celkom 00 mužov a 00 žien. Hostia: starosta obce Rakovice Dušan Daloš.

Program schôdze:
  1. Otvorenie
  2. Výsledky majstrovstiev kraja
  3. Členské príspevky
  4. Diskusia
  5. Záver

Zápisnica z výročnej schôdze                                                                               otvor zápisnicu
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store