Obsah

Pohrebná sv. omša

Pohrebná sv. omša

Pohrebná sv. omša

 

Dňa 10. apríla 2008 o 18 hodine v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji zomrel emeritný biskup Mons. Peter Dubovský SJ.  

Slávením svätej omše a poherbnými obradmi v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sa 16. apríla 2008 prišli rozlúčiť s biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ predstavitelia Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi, kňazi, rehoľníci a veľký zástup veriacich na čele so starostom obce Rakovice Dušanom Dalošom.

Odchádza spomedzi nás jednoduchý biskup veľkých rozmerov, ktorý prekonal všetky fázy  "uplynulého storočia," povedal o biskupovi Dubovskom, ktorého v roku 1950 internovali v koncentračnom tábore v Podolínci, banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.