Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2013

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2013
 
 • Zbierka na charitu za našu farnosť bola  396,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 550,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 190,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na misie za našu farnosť bola  485,30 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 50,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 60,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 123,20 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Kúpou CD speváckeho zboru z Trebatíc farnosť prispela na faru Borovce sumou 386,00 €.
 • Ružencové bratstvo z Rakovíc na potreby farnosti  darovali  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali  75,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Halier sv. Petra za našu farnosť bola 318,98 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali  60,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 138,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na Kostol v Rakoviciach darovali 100,00 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Seminár za našu farnosť bola 358,11 €. Vyslovuje Vám úprimné Pán Boh zaplať. 
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 15,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 45,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 330,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 140,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 120,50 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Ctitelia Božského Srdca našej farnosti na potreby farnosti  darovali 110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 319,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 15,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 200,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 70,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.

Zverejnené 10.1.2013 -DD-
Aktualizované 8.12.2013
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store