Obsah

Dary a zbierky vo farnosti Veselé a filiálke Rakovice v roku 2013

 
 • Zbierka na charitu za našu farnosť bola  396,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 550,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 190,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na misie za našu farnosť bola  485,30 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 50,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 60,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 123,20 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Kúpou CD speváckeho zboru z Trebatíc farnosť prispela na faru Borovce sumou 386,00 €.
 • Ružencové bratstvo z Rakovíc na potreby farnosti  darovali  100,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali  75,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Halier sv. Petra za našu farnosť bola 318,98 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali  60,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 138,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na Kostol v Rakoviciach darovali 100,00 €. Vyslovujem Vám Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Zbierka na Seminár za našu farnosť bola 358,11 €. Vyslovuje Vám úprimné Pán Boh zaplať. 
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 15,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 45,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 330,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 20,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 140,00 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti  darovali 120,50 €. Vyslovujem Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Ctitelia Božského Srdca našej farnosti na potreby farnosti  darovali 110,00 €. Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 319,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 50,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 15,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 200,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.
 • Bohu známi na potreby farnosti darovali 70,00 €. Vyslovujeme Vám úprimné Pán Boh zaplať.

Zverejnené 10.1.2013 -DD-
Aktualizované 8.12.2013