Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Kaštieľ

Kaštieľ

Kaštieľ

     Súčasťou intravilánu Rakovíc je aj kaštieľ postavený na severnom okraji obce v rozsiahlom /6,5 ha/ anglickom parku. Ku kaštieľu patrili aj hospodárske budovy postavené v rokoch 1821 – 1822 za cestou. Staršie hospodárske budovy, ktoré stali v areáli kaštieľa boli zbúrané.Pôvodne renesančný kaštieľ sa v písomných prameňoch spomína v roku 1675. V druhej polovici 19. storočia /1856 – 1858/ dal kaštieľ jeho majiteľ barón Dionýz Medňanský klasicisticky prestavať. Prestavbami prešiel kaštieľ aj koncom 19. storočia. Po požiari v roku 1954 bola na kaštieli opravená strecha, upravené fasády a vymenené okná. Stavebnými úpravami prešiel kaštieľ aj v rokoch 1995 – 1998.     Je pravdepodobné, že na mieste terajšieho kaštieľa stála staršia stavba – kúria, ktorej stopy sa zistili pri stavebných úpravách v polovici 19. storočia. Za súčasť staršej stavby považoval Dionýz Medňanský, ktorý nálezy v roku 1905 publikoval, veľkú pivnicu a domácu kaplnku s polygonálnou apsidou, ktorá bola v roku 1857 zbúraná. V pivnici malo panstvo ešte v roku 1811 uložených 120 okovov vína /1 okov = 54,3 litra/.
Do zbierok Maďarského národného múzea v Budapešti Dionýz Medňanský daroval dve nájdené tehly so značkou v tvare skrížených Mečov. Nálezy spájal s romantickou víziou rytierskeho rádu templárov alebo johanitov. Dával ich podobne, ako neskôr Pavol jedlička, do súvisu s ruinami kostolnej lode pochádzajúcej z druhej polovice 14. storočia z lokality „Starý kláštor“ v Piešťanoch. Je možné, že johanitská komenda mohla mať nejaké majetky aj v Rakoviciach.
V kanonickej vizitácii rímskokatolíckej fary vo Veselom z roku 1788 sa v domácej kaplnke v rakovickom kaštieli /v tom čase patril grófovi Jánovi Boťánimu/ spomína drevený maľovaný oltár s obrazom Panny Márie matky Bolestnej. Oltár dal vyhotoviť predchádzajúci majiteľ kaštieľa Florián Horecký. Kaplnka mala sankustník, v ktorom boli umiestnené dva zvony.
Súčasťou interiéru kaštieľa bola ja knižnica, ktorá podľa inventára Arnolda Ipolyho z rokov 1846 – 1847 mala 5610 zväzkov. Knižnica, ktorej zakladateľom bol Alojz Medňanský, obsahovala knihy antických autorov, teologickú, právnickú, historickú, geografickú a hospodársku literatúru, encyklopédie, schémytizmy, časopisy, noviny a ď. Súčasťou knižnice bol aj archív, v ktorom boli uložené rukopisy notícií uhorských stolíc od polyhistora Matej Bela /1684 – 1749/, staršie archívne listiny z pozostalosti kráľovského archivára Adama Rajčániho a odpisy listín. Zbierku 3000 kusov odtlačkov pečatí nalepených na listoch papiera a uloženú v archíve daroval Dionýz Medňanský Maďarskému národnému archívu v Budapešti. Súčasťou knižnice bol aj herbár, zbierka drevín spracovaných do podoby kníh, mapy, plány a veduty.
Z popisu interiéru kaštieľa od Pavla jedličku sa dozvedáme, že tam boli aj dva sklenené pokále. Jeden s erbom Kataríny Zrínskej datovaný rokom 1585, druhý s erbom Gašpara Ilešháziho datovaný rokom 1641. Ďalej spomína maľované obrazy – portréty vicebána Slavónie Gašpara Oregóczyho, Ladislava Révaia z roku 1645 a detské portréty. V historickej zbierke Balneologického múzea v Piešťanoch sa nachádza obraz, olejomaľba Svadba Galilejskej. Ide o zmenšenú kópiu namaľovanú v druhej polovici 19. storočia podľa originálneho obrazu Paola Veronesseho. Kópia obrazu bola pôvodne súčasťou zariadenia kaštieľa v Rakoviciach.      
V roku 1890 Dionýz Medňanský kaštieľ a majetky v obci predal Žigmundovi Kornfeldovi. Jeho syn Dr. Móric kornfeld si v kaštieli v Rakoviciach urobil letné sídlo, kde prichádzal z Budapešti len na určitú dobu roka.
V roku 1918 bol kaštieľ vyrabovaný, pričom sa rozkradla a zničila časť inventára kaštieľa a to hlavne zbierka majoliky a japonského a čínskeho porcelánu. Podobný osud postihol kaštieľ aj po prechode frontu v roku 1945.
Počas prvej Slovenskej republiky bol kaštieľ a veľkostatok, ktoré vlastnil Dr. Móric Kornfeld arizované. Pred prechodom frontu bývali v kaštieli evakuované rodiny.
-dd-.
Dátum vloženia: 10. 10. 2014 11:32
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 10. 2014 11:32

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store