Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Štedrý večer

     Na Štedrý večer  24. decembra sa o 16:52 hod. prihovoril slávnostým príhovorom Dušan Daloš, starosta obce. Poprial krásne, radostné, láskyplné a najmä požehnané vianočné sviatky spoluobčanom obce Rakovice, aj všetkým s ktorými sa stretli pri štedrovečernom stole, ale aj tým na ktorých si spomenuli pri sviečkach Betlehemského svetla a aby tieto chvíľe prežili plné lásky a radosti. Potom následne Miroslav Masár ako zvonár oznámil historickým zvonom z roku 1875 v načej zvonici začiatok štedrovečernej večere.

-dd-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store