Obsah

Oslavy MDD

Oslavy MDD

Oslavy MDD

 

Oslavy MDD sa v Rakoviciach konali v preloženom termíne v nedeľu – 8.6.2014

Počasie bolo priam ukážkové, nálada výborná, deti napäté od očakávania. Program otvoril svojim príhovorom starosta obce p. Dušan Daloš. Následne prileteli chlapci paraglidisti (Július Šmýkal a Ivana Šlabiar) ktorí počas krúženia nad plochou ihriska zhadzovali prekvapeným deťom cukríky a tie ich s radosťou hľadali na trávnatej ploche.

Potom nasledovali súťaže pre deti pod vedením Katky Rafajdusovej z CVČ pri ZŠ v Rakoviciach a p. Janka Heviera, ktorý organizoval súťaž v prekážkovom behu. Zúčastnené deti dostávali odmeny v podobe malých vecných cien. Našli sa aj odvážlivci z radov rodičov ktorí sa zapojili do súťažných zápolení so svojimi deťmi.

Športové zápolenie prerušili sirény a majáky 12 hasičských áut DHZ z okolitých obcí, ktoré deti previezli na okružnú jazdu počas ktorej si mohli zblízka obzrieť hasičskú techniku. Najväčšou atrakciou tak ako aj po iné roky bola pena na hasenia, v ktorej sa deti dosýta vyšantili a zvyšky peny mohli zo seba zmyť sprchou vytvorenou hasičskými striekačkami.

Popoludnie sa veľmi vydarilo, deti boli spokojné a domov si okrem pekných cien odniesli aj mnoho zážitkov.

Vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu, p. starostovi ktorý všetko koordinoval, DHZ Rakovice ktorí boli hlavným organizátorom akcie, p. Brežákovi ktorý uvaril guľáš a p. Surovčíkovi za poskytnutie mäsa pre jeho prípravu. Ďalej patrí vďaka p. Búšovi ktorý sa postaral o občerstvenie, p. Katke za organizovanie súťaží ale ostatným zúčastneným, ktorí obetovali svoj voľný čas a pripravili deťom ako aj ich rodičom krásne popoludnie.