Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2012

Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Rakovice

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru  Rakovice sa konala dňa 15. januára 2012 v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 14:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo z celkové počtu 36 členov, celkom 30 hasičov  a 4 členky hasičky. Hostia: starosta obce Rakovice Dušan Daloš

Program schôdze:

 1. Zahájenie schôdze
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti DHZ Rakovice za rok 2011
 4. Plán činnosti DHZ Rakovice na rok 2012
 5. Voľba delegáta na okresnú konferenciu
 6. Členské príspevky
 7. Diskusia
 8. Návrh uznesení
 9. Záver schôdze
 
Správa o činnosti                                             ( otvor )
Plán činnosti                                                      ( otvor )
Uznesenia z výročnej členskej schôdze      ( otvor )

Zverejnené 19.1.2012 -DD-
Aktualizované 5.6.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store