Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Zrnko

Zrnko je kresťanský kurz pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Deti v našej farnosti sa začali stretávať na fare.  Sedem stretnutí na sedem tém a na záver ôsma párty s pozvanými kamarátmi. Kurz sa môže ponúknuť deťom kedykoľvek v roku.

  • obnovuje a prehlbuje kresťanstvo
  • pomáha objavovať dar viery v Boha
  • upevňuje a buduje spoločenstvo
 
Témy na sedem stretnutí:
týždeň - Ježiš
týždeň - Kríž
týždeň - Viera
týždeň - Biblia
týždeň - Modlitba
týždeň - Spoveď
týždeň - Svätá omša
týždeň - Slávnostný večer, párty - pozvanie kamarátov

Zverejnené 16.5.2013 -DD-
Aktualizované 10.6.2013 -DD-

2. stretnutie

2. téma - Kríž

1111111


Zverejnené 10.6.2013 -DD-

Tak a konečne je to tu. Kurz ZRNKO sa začal aj v našej farnosti VESELÉ, RAKOVICE. 1 stretnutie s témou: Ježiš, pútavo viedol náš pán farár Mgr. Karol Schönwiesner.  Bol to krásny začiatok. Na toto stretnutie si deti doniesli sladkosti, ktoré si medzi sebou povymieňali, navzájom sa popredstavovali a spoznali jeden druhého. Pán farár naučil deti modlitbu Otčenáš posunkovou rečou nepočujúcich. V modlitbe Chvál sme ďakovali za všetko čo denne dostávame od nášho Nebeského Otca. Stretnutie sme ukončili svätou omšou.
Pane Bože ďakujeme Ti za každé jedno dieťa, ktoré si nám zveril na tento krátky čas. Prosíme ťa, aby zrniečko ktoré sa zasieva do detskej duše vzklíčilo a prinieslo bohatú úrodu.
Robme malé veci s veľkou Láskou
Matka Tereza

-blažka bažániová-

Zverejnené 10.6.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store