Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2009

Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakoviciach

Z Á P I S
z výročnej členskej schôdze konanej dňa 1. marca 2009
A. Termín konania výročnej členskej schôdze: 1. marca 2009

Počet prítomných členov: 42
Hostia: p. Dušan Daloš, starosta obce
p. Vlasta Železníková, za okresnú organizáciu JDS Piešťany

 

B. Program rokovania:

  1. Správa o činnosti za uplynulé obdobia rok 2008

  2. Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2008

  3. Návrh spoločenskej a kultúrnej činnosti na rok 2009

  4. Rozpočet hospodárenia na rok 2009

  5. Diskusia

  6. Návrh uznesení

  7. Záver

 

C. Zloženie výboru miestnej organizácie

  - predseda: Šintálová Mária
  - podpredseda: Janáková Sidónia
  - tajomník, pokladník. Talajková Marta
  - kultúrny referent: Magalová Viera
  - predseda rev. komisie: Kováčová Antónia
  - členky rev. komisie: Zábrodská Mária

 

D. Platiaci členovia: celkom 44

Neplatiaci čestný členovia: 0

 

E. Návrhy a pripomienky pre vyššie orgány:

 Rakovice dňa 1. marca 2009

 

Mária Š i n t á l o v á
predsedkyňa MO JDS Rakovice

Zverejnené 7.4.2009 -DD-
Aktualizované 9.8.2010 -DD-

Návrh spoločenskej a kultúrnej činnosti na rok 2009

Návrh spoločenskej a kultúrnej činnosti na rok 2009.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,69 kB

Rozpočet hospodárenia na rok 2009

Rozpočet hospodárenia na rok 2009.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 53,53 kB

Správa o činnosti za uplynulé obdobia rok 2008

Správa o činnosti za uplynulé obdobia rok 2008.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,48 kB

Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2008

Správa o hospodárení a revízna správa za rok 2008.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,43 kB

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store