Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Rok 2010

Výročná členská schôdza za sezónu 2009/2010

Výročná členská schôdza Kolkárskeho oddielu TJ Rakovice

Dňa 25. júna 2010 sa konala výročná členská schôdza Kolkárskeho oddielu TJ Rakovice v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 19:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo celkom 19 členov. Na schôdzi Pavol Duračka predstavil návrh nového znaku kolkárskeho oddielu.

Program schôdze:

 1. Zahájenie schôdze
 2. Správa o činnosti TJ Rakovice za sezónu 2009/2010
 3. Správa o hospodárení TJ Rakovice za sezónu 2009/2010
 4. Voľba nového výboru
 5. Oboznámenie členov o novej sezóne 2010/2011
 6. Diskusia
 7. Uznesenie
 8. Záver schôdze

Zápisnica z výročnej členskej schôdze                                                               otvor zápisnicu