Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2010

Rok 2010

Výročná členská schôdza za sezónu 2009/2010

Výročná členská schôdza Kolkárskeho oddielu TJ Rakovice

Dňa 25. júna 2010 sa konala výročná členská schôdza Kolkárskeho oddielu TJ Rakovice v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 19:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo celkom 19 členov. Na schôdzi Pavol Duračka predstavil návrh nového znaku kolkárskeho oddielu.

Program schôdze:

  1. Zahájenie schôdze
  2. Správa o činnosti TJ Rakovice za sezónu 2009/2010
  3. Správa o hospodárení TJ Rakovice za sezónu 2009/2010
  4. Voľba nového výboru
  5. Oboznámenie členov o novej sezóne 2010/2011
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver schôdze

Zápisnica z výročnej členskej schôdze                                                               otvor zápisnicu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store