Obsah

Mikuláš v škôlke

Mikuláš v škôlke

Mikuláš v škôlkeMikuláš

   V piatok 4. decembra už skoro ráno o 8:30 hod. prišiel sv. Mikuláš aj medzi škôlkárov do rakovickej materskej škôlky. So sebou si priviedol aj anjelov a dvoch nezbedných čertíkov. Malkáči, ale  aj veľkáči si pripravili krásny vianočný program s pieňamii, básničkámi a tancamii. Program púredviedli pod vedením svojich paní učiteliek. S detičkami  bol veľmi spokojný  nielen Mikuláš, ale aj malí čertíci. Všetky dobré deti si čertíci označili, aby si ich pamätali aj  na budúci rok. Mikuláš bol štedrý a obdaril nás sladkými balíčkami.  Pekne sme sa poďakovali a sľúbili sme, že budeme slabším pomáhať a rodičov i pani učiteľky celý rok poslúchať.

-dd-