Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné od roku 2015

VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice

 • VZN schválené dňa 19.08.2015
 • VZN zverejnené dňa 19.08.2015
 • VZN účinné dňa: 02.09.2015 

vzn_10_2015_o_určení_školského_obvodu

 

VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015 

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_1_2014_daň_z_nehnuteľností.rtf (91.3 kB)]
 
VZN č. 14/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_14_2014_o_podmienkach_nájmu_obecných_bytov.rtf (81.4 kB)]
 
VZN č. 19/2014 o dani za psa

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_19_2014_dan_za_psa.rtf (82.9 kB)]
 
VZN č. 21/2014 o dani za ubytovanie

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_21_2014_daň_ubytovanie.rtf (95.6 kB)]
 
VZN č. 24/2014, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.11.2014
 • VZN zverejnené dňa 12.11.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 12.11.2014 -DD-
[vzn_24_2014_financovanie_ms_a_skolskych_zariadeni.rtf (119 kB)]
 

VZN č. 18/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_18_2014_predaj_a_prevádzka_služieb

VZN č. 23/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_23_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady


VZN č. 27/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok obce Rakovice

 • VZN schválené dňa 06.12.2014
 • VZN zverejnené dňa 11.12.2014
 • VZN účinné dňa: 01.01.2015

Zverejnené 11.12.2014 -DD-

vzn_27_2014_o_podmienkach_predaja_výrobkov_a_poskytovania_služieb

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store