Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Štatistika obyvateľov

 

Počet obyvateľov k  1. 1. 2011  -  552
 • mužov: 270 priem. vek: 34,09
 • žien: 273 priem. vek: 39,16
 
Občania starší ako 15 rokov: 463
 • mužov: 225
 • žien: 238
 
Deti do 15 rokov veku: 89
 • chlapcov: 52
 • dievčat: 37
 • 9 osôb sa prisťahovalo
 • 4 osoby sa odsťahovali
 • 5 detí sa narodilo Nikolas Aleš Rajoš, Martin Kostelný, Emma Pinčárová, Lea Magalová, Dávid Hochel
 • 2 osoby zomreli Anna Ondrová, Cyril Majerník
 • najstarší občania Anna Vrchká – 92 rokov, Štefan Štiavnický – 90 rokov, Mária Luhová – 90 rokov
Zverejnené 27.7.2011 -DD-
Aktualizované 22.1.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store