c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Odpadové hospodárstvo

BRKO 500

Separácia Biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov

Oznam

V našej obci je ďalším hlavným cieľom separovať biologicky rozložiteľné kuchynské odpady odkloniť. Je potrebné, aby sa každý občan dôsledne zameral na separovanie týchto kuchynských odpadov. V obci sú v súčasnosti rozmiestnené 120 l zelené nádoby pre tento druh odpadov na týchto miestach:

 •    pre občanov:

1)   Bytovka č. 209 a č. 210

2)   Zberné hniezdo pred obecným úradom č. 42

3)   Zberné hniezdo pred RD č. 104

4)   Zberné hniezdo pri RD č. 132

5)   Zberné hniezdo pri Kamenárstve č. 253

 •    pre kuchyňu MŠ:

 2)  Materská škola č. 100

Starosta obce žiada občanov, aby tento odpad dávali výlučne do týchto zelených nádob, ktoré budú každý týždeň vyvážané. Prosím Vás nedávajte tento odpad do nádob na komunálny odpad ale ani do domácich kompostérov. Postupne ako si túto separáciu osvojíme budeme pridávať ďalšie nádoby do obce. Bude záležať na naplnenosti nádob, pretože chceme platiť iba za vývoz plných nádob.

Do zelených nádob patrí:
 •   tuhé a tekuté zvyšky potravín
 •   staré zaváraniny, omáčky, potraviny po záruke
 •   odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia
 •   pečivo, káva, čaj
 •   kosti
Do zelenej nádoby nepatrí:
 •   akékoľvek papierové a umelé obaly
 •   zelený odpad zo záhrad
 •   trus domácich zvierat
 •   obsah vysávača
 •   lepenka, cigarety

Vážení občania svojou disciplínou pri separácii všetkých druhov odpadov prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a v konečnom dôsledku aj šetreniu finančných prostriedkov.

Dátum vloženia: 12. 11. 2020 8:19
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2021 8:16
Autor: Správce Webu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store