Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Marek Hevier

Marek Hevier

Marek Hevier

Pytagoriáda   
V dňoch 1. a 2. apríla 2008 sa v Piešťanoch na ZŠ, Brezová uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:
Peter Kapičák – kategória P5 (5. ročník)
Marek Hevier – kategória P8 (8. ročník)
V tejto súťaži sa vyhodnocujú len úspešní riešitelia. Úspešný riešiteľ musí dosiahnuť aspoň 10 bodov. 
Peter Kapičák
sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste s počtom bodov 16 a stal sa teda úspešným riešiteľom.
Marekovi Hevierovi chýbali 3 body. Oboch pripravovala p. uč. Kováčová.
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo  
Na základe výsledkov školského kola Fyzikálnej olympiády sa dvaja ôsmaci ako najlepší riešitelia zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo na ZŠ, Mojmírova v Piešťanoch.   Našu   školu   a   obec reprezentovali Marek Hevier a Peter Stillhammer.
 Marek Hevier
sa zaradil medzi úspešných riešiteľov okresného kola
(úspešný riešiteľ musí získať najmenej 20 bodov).
Petrovi Stilhamerovi chýbalo iba 2,5 boda. Oboch pripravovala p. uč. Ľubica Úžíková.
 G r a t u l u j e m e !
Zverejnené 1.4.2008 -DD-
Aktualizované 10.4.2008 -DD-
 
Tvarovanie keramiky, slova a hudby
Annogallery 06
, galéria súčasného umenia v Poprade usporiadala súťaž pre žiakov základných škôl Tvarovanie keramiky, slova a hudby. Všetky práce mali byť zamerané na tému Priateľstvo. Ôsmaci Marek Heteš, Janka Rafajdusová a šiestačka Antónia Sabová poslali do súťaže výrobky z modelovacej hliny a Peter Joachimsthal z 9. ročníka, Marek Hevier z 8. ročníka a Zuzka Ondreičková zo 7. ročníka napísali krátke literárne útvary.
Práce všetkých žiakov boli veľmi pekné, porote zloženej z našich pedagógov sa veľmi páčili. A výsledky celoslovenského kola sú nasledujúce:

Čestné uznanie
Marek Hevier Minirozhovor o priateľstve (próza)
 
Práca zaradená medzi najlepšie 
Zuzana Ondreičková Priateľstvo (báseň)
Zverejnené 2.4.2008 -DD-
Aktualizované 10.4.2008 -DD-