Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Minister vnútra

Minister vnútra

Minister vnútra

Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák odovzdal hasičské vozidlo starostovi Obce Rakovice a predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru Rakovice
Rakovickým hasičom sa vo štvrtok 08. apríla 2010 splnil veľký sen. Podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák vykonal slávnostné odovzdanie hasičského  vozidla Iveco Daily starostovi Obce Rakovice Dušanovi Dalošovi a predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru Rakovice Jánovi Hevierovi.
 SPUSTIŤ VIDEO

Privítanie hostí starostom obce Dušanom Dalošom
Vážený pán podpredseda vlády SR, vážená pani poslankyňa NR SR, vážený pán poslanec NR SR, vážený pán primátor, páni riaditelia, milí hostia, milé hasičky a hasiči, vážení spoluobčania
Dovoľte mi, aby som Vás privítal v mene poslancov OZ obce Rakovice, v mene výboru DHZ Rakovice, ako i v mene všetkých občanov Obce Rakovice a v mene svojom na tomto slávnostnom, spoločnom stretnutí, ktoré obec Rakovice spolu s DHZ Rakovice usporiadala pri príležitosti odovzdania hasičského vozidla Iveco – Daily z majetku MV SR, ktoré obci a obecnému hasičskému zboru odovzdá podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.
Pri tejto príležitosti mi dovoľte zvlášť privítať podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, krajskú predsedníčku strany SMER - SD a poslankyňu NR SR Renátu Zmajkovičovú, poslanca NR SR Mariána Kovačócyho, okresnú predsedníčku strany SMER – SD Már iu Beňovú. Dovoľte mi ďalej privítať hostí: primátora mesta Piešťany Rema Cicuttu, krajského riaditeľa HaZZ pplk. Mgr. Vladimíra Mrvu, okresného riaditeľa HaZZ pplk. Ing. Petra Galbu, člena prezídia a generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, člena sekretariátu DPO SR Jána Parčiša, zaslúžilého člena DPO SR Viktora Šimu a ďalších pozvaných hostí a hasičov.
Vážení hostia, hasičky, hasiči a spoluobčania, myslím, že v stredu TV Markíza vysiela reláciu „Modré z neba“, kde sa plnia sny niektorým ľudom. V obci Rakovice sa uskutočňuje splnenie veľkého sna starostu obce, poslancov OZ, ale najmä rakovických hasičov vo štvrtok 8. apríla 2010. V tento deň, čiže dnes, nám splnenie vytúženého sna pomohli naplniť pracovníci MV SR a členovia strany SMER - SD. Samozrejme najväčšiu zásluhu na tom všetkom má podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého zároveň žiadam naplniť tento krásny sen pre rakovických hasičov.
Poďakovanie starostom obce Dušanom Dalošom
 
Čo povedať na záver,
Vážený pán minister, poslankyňa a poslanec NR SR, páni riaditelia HaZZ
ako som už spomenul, najmä Vašou zásluhou ste splnili veľký sen rakovických hasičov, ale aj môj, a preto mi dovoľte úprimne a zo srdca vysloviť to čarovné slovo „ďakujeme“.
Ďakujeme v mene občanov obce Rakovice, ale aj v mene občanov okolitých obcí, ktorým by toto hasičské vozidlo Iveco - Daily malo slúžiť pri ochrane majetku, ale najmä pri záchrane a ohrození ľudských životov. Aj keď by som bol najradšej, keby sme toto vozidlo mali iba na ukážku s najmenším počtom zásahov, ale v stálej pohotovosti.
Ďakujeme v mene tu nastúpených hasičiek a hasičov z obce Rakovice, ktorí Vaše rozhodnutie o odovzdaní vozidla prijali s veľkou radosťou a niektorí aj so slzami v očiach. Veď len málokto z tu prítomných vie aká pomoc to bude pre rakovických hasičov, ktorých krédom je „Nie sme hasiči pre zlaté sekerky, krásne prilby a pre vyžehlené uniformy, ale sme hasiči svojím srdcom“. Naplnenia tohto kréda dokázali v minulosti naši dobrovoľní hasiči pri činnosti ochrany pred požiarmi a prívalovými vodami. Dva krát pomáhali pri zásahu likvidácie požiaru starej skládky v obci pri areáli družstva, ďalšími zásahmi bola pomoc pri likvidácii troch požiarov veľkej regionálnej skládky v lokalite Rakovický háj a v oblasti záchrany obytných domov po záplavách to bolo odčerpávanie vody z rodinných domov v Rakoviciach a vo Vrbovom. Pri týchto záchranných prácach sa veľmi prejavil značný hendikep rakovických hasičov z dôvodu chýbajúceho vozidla na dopravu techniky a osôb. Táto zlá situácia sa vždy riešila prepravou vlastnými osobnými autami.
Ďakujeme aj Vám, vážení hostia, ktorí ste sa akoukoľvek formou pričinili vyriešiť problém dopravy a dojazdu rakovických hasičov k záchrane hmotných majetkov, ale čo je najdôležitejšie, aj záchrana ohrozenia ľudských životov.
A ako spomienku na dnešné stretnutie vážený pán podpredseda vlády SR nám dovoľte odovzdať Vám nasledovné upomienkové predmety, tortu v tvare prilby, spoločnú pamätnú fotografiu zo súťaže z Trenčína a  drevennú repliku historickej rakovickej striekačky z r. 1876.
Teraz by som poprosil všetkých pozvaných hostí, aby sa zapísali do pamätnej knihy obce a následne Vás všetkých pozývam na malé pohostenie v priestoroch Pizzérie u p. Búša.
Zverejnené 9.4.2010 -DD-
Aktualizované 31.1.2012 -DD-
 
Dátum vloženia: 10. 10. 2014 12:57
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:53

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store