Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Výročná schôdza

Výročná schôdza

Výročná schôdza

Dňa 04.03.2017 sa členovia DHZ zišli na výročnej členskej schôdzi na ktorej zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2016.

Členovia DHZ zvolili výbor organizácie pod ktorého vedením budú pracovať v nasledujúcom období.

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili aj hostia - starosta obce Rakovice pán Dušan Daloš, delegát územného výboru pán Dávid a pán Šimo.

Na záver schôdze sme zablahoželali nášmu dlhoročnému členovi Emilovi Škutovi k jeho životnému jubileu.