Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Dobrá novina

Podoby koledovania v minulosti a hodnota tradície

V mnohých farnostiach sa koledovalo od dávna až do dnes, no vo väčšine obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa naň zabudlo. Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je však hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a  materiálnej hojnosti je  u nás spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna. Koledovanie ako forma ohlasovania dobrej zvesti mimo chrámového priestoru bolo počas socializmu neželané. Napriek tomu sa aj u nás udržalo, ba v posledných rokoch povýstavbe kostola v našej obci ešte zosilnelo. Veľkú zásluhu na tom majú dospelí dobrovoľníci, ktorí sa počas tohto obdobia venujú deťom a pripravia ich na návštevy ľudských príbytkov, obohatenie a opätovné načretie do biblických prameňov, ale aj nadviazanie na tradičnú kultúru Slovenska v jej mnohotvárnosti všetkých navštívených veriacich občanov. Tento rok v rakoviciach pod vedením Blžky Bažániovej a Jarmily Hercegovej koledovali:

  • 1. skupina: Klárka Bednárová, Mária Bažániová, Patrik Bažáni, Mirko Bažáni, Viktória Surovčíková, Petra Šimončičová, Tánička Deáková, Daniel Deák, Evka Treskoňová, Sofia Talajková, Terezka Burdová Lea Veerešová

  • 2. skupina: Veronika Čeligová, Adrika Čeligová, Tomáško Herceg, Sárika Hercegová, Dominik Ruľák, Radko Bábik, Eleni Kepková.

-dd-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store