Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rok 2010

Rok 2010

Veselé

Opäť sme si zaspievali
Dňa 04.09.2010 sme my spevácka skupina Rakovičanka boli pozvaní starostom obce Veselé na oslavu „700 výročia 1.písomnej zmienky o obci Veselé“
 
Zúčastnili sme na slávnostnej svätej omši s posvätením obecných symbolov. Omšu celebroval J.E. Mons. Štefan Vrablec, emeritný biskup spolu s vdp. Jaroslavom Hanzlíkom a vdp. Jozefom Hužovičom. Po svätej omši sa začala slávnostná časť samotných osláv, kde práve my úvodom zaspievali hymnickú pieseň „Kto za pravdu horí“, ktorá dala oslave skutočne slávnostnú atmosféru. Po úvodnom slove riaditeľky školy Mgr. Aleny Jankechovej zarecitovala báseň od S. H. Vajanského venovaná obci Veselé Mgr. Renáta Valová. Vypočuli sme si aj prierez celou históriou obce až po súčasnosť. Hosťom tejto významnej udalosti bol čestný občan Veselého pán Viliam Hornáček, ktorý poukázal na to, akí významní dejatelia slovenského národa boli spojení s touto dedinou. Po jeho príhovore veľmi vhodne obsahovou stránkou zazneli naše piesne, v ktorých sme spievali o tom aká je krásna slovenská zem, ktorá je kolískou a našim domovom. Citujem z jednej piesne:
 
„Ty naše Slovensko, koľko len krásy máš
si naša kolíska a domov náš.
Ty naše Slovensko chceme ťa milovať,
a celý život svoj ti venovať.
 
Veľkou poctou pre našu spevácku skupinu bolo, keď po slávnostnom pohostení prišiel za nami J.E.Mons. Štefan Vrablec zaspievali sme si s nim jeho obľúbenú taliansku pieseň Santa Lucia. Boli sme spokojné, že sme mohli svojim spevom obohatiť túto oslavu.
Veríme, že i náš pán starosta Dušan Daloš, ktorý bol tiež hosťom na tejto oslave, bol spokojný, ako sme reprezentovali našu obec a tak prispeli k vzájomnej spolupráci.
-viera magalová-

Zverejnené 13.9.2010 -DD-