Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Spevácka skupina v Rakoviciach

Spevácka skupina v Rakoviciach

1. výročie založenia

D o k á z a l i   s m e   t o !
Začať je ľahko, vydržať je umenie !
V návrhu na kultúrno-spoločenskú činnosť v roku 2009, okrem iného, sme mali bod – „Založenie speváckeho krúžku – pokus“. Podarilo sa! Tlejúci plamienok založenia speváckeho krúžku pri MO JDS v Rakoviciach pomaly tlel už od roku 2005, ale rozhorieť sa ho podarilo až na výročnej členskej schodzi JDS dňa 1.marca 2OO9.
Iskričku do tohto plamienka vniesol pri svojom príhovore starosta obce  Dušan Daloš, ktorý nám vravel o svojich plánoch v obci a vyzýval nás na spoluprácu a pomoc. Medzi iným spomenul plán nadviazať družbu s Rakovicami v južných Čechách. V tej súvislosti pripraviť kultúrny program. To bola veľká iskrička na zapálenie ohníka – založenia speváckeho krúžku pri našej organizacii. Na jeho príhovor a výzvu zareagovala predsedníčka JD a poprosila prítomných, ktorí majú záujem, chuť a vedia spievať o spoluprácu.Tak sa rozhorel náš plamienok založenia speváckeho krúžku. Od vtedy veľmi poctivo a smedomite nacvičujeme pod vedením p. Márie Zábrodskej. Je nás desať a harmonikár p. Jozef Šintál. Spievame od srdca s láskou k spevu, o čom svedčí, že za tak krátky čas máme za sebou už 13 verejných vystúpení. Jedno vystúpenie sme mali i v zahraničí 21.-23.augusta 2009 na družobnej návšteve v spomínaných Rakoviciach. Veľký úspech, ktorý si veľmi ceníme bol na „Reumatologických dňoch“ – seniorov pre západoslovenský kraj v Piešťanoch v kine Fontána dňa 5. novembra 2009, kde sa postavila a tlieskala nám celá sála. V repertoári máme piesne, v ktorých sa spieva o krásach v rodnej dedinke, rodnom kraji, o horách, dolinách, šumiacich lesoch a bystrinách, o láske k matke, rodine a k rodnej reči. Pre náš krúžok zložil bývalý riaditeľ základnej školy p. Štefan Štiavnický oslavnú pieseň „Naše Rakovice“, ktorou začíname naše vystúpenia. Ešte máme jednu pieseň o našej dedinke „V Rakoviciach“, ktorú napísal mladý hudobník p. Pavol Duračka z Rakovíc. Sme im za to vďační.
Okrem inej činnosti v našej organizácii chceme pokračovať v začatom diele - spievaní a tak spevom rozdávať radosť, lásku, pohodu a optimizmus do ďalších rokov nám seniorom a všetkým ľuďom.
Ako sa hovorí, že život je krátky, ale človek môže mnoho vykonať, keď ho vie správne využiť.
Život činný je opravdivým životom !
Lenka Šintálova,
predseda MO JDS Rakovice
foto archív autorky
Zverejnené 11.2.2010 -DD-
Aktualizované 12.2.2010 -DD-

 
Dátum vloženia: 13. 10. 2014 13:58
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 12:19

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store