c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2011

Rok 2011

Výročná schôdza Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska

V nedeľu 13. marca sa o 15:00 hod. v jedálni Strednej odbornej školy Rakovice uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorú otvorila úvodnou básňou pani Viera Magalová a následne predsedníčka organizácie Mária - Lenka Šintálová privítala všetkých prítomných členov organizácie a hosťa Dušana Daloša, starostu obce Rakovice.
Členka výboru Štefánia Urbanovská oboznámila prítomných s programom výročnej schôdze:
 1. Otvorenie a privítanie prítomných
 2. Správa o činnosti za rok 2010
 3. Správa o činnosti spevokolu
 4. Výsledok hospodárenia za rok 2010
 5. Plán činnosti na rok 2011
 6. Odovzdanie ďakovných listov
 7. Blahoželanie k MDŽ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver
 
 • Správu o činnosti predniesla predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová.
 • Správu o činnosti spevokolu predniesla členka výboru pani Viera Magalová.
 • Výsledok hospodárenia za rok 2010 predniesla členka výboru pani Klára Treskoňová.
 • Plán činnosti na rok 2011 predniesla predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová.
 • Predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová odovzdala ďakovné listy  Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska zakladajúcim členom miestnej organizácie a starosta obce Dušan Daloš odovzdal oceneným kvetinový dar.
 • Ocenené členky a členovia: Štefan Štiavnický, Mária Zábrodská, Sidónia Janáková, Marta Talajková, Žofia Milanová, Ladislav Talajka, Helena Šajtlavová, Anna Malinová, Helena Drobná, Anna Ševečková, Emília Foltánová, Anna Poláková, Agneša Hercegová, Mária Kováčová
 • Starosta obce Dušan Daloš ododvzdal ďakovný list Obce Rakovice predsedníčke organizácie pani  Márii - Lenke Šintálovej
 • Za prítomných mužov zablahoželal všetkým ženám, členkám miestnej organizácie pán Ander a následne muži odovzdali všetkým ženám upomienkový darček zarámovaný obrázok rakovického kostola, ktorý vyrobili žiaci základnej školy a karafiát.
 • Na záver vystúpil spevokol Rakovičanka s kultúrnym programom.
Zverejnené 16.3.2011 -DD-
Aktualizované 18.3.2011 -DD-

Ďakovný list jednoty dôchodcov
Ďakovný list obce
Zverejnené 18.3.2011
 
Dátum vloženia: 13. 10. 2014 13:26
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 12:14

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store