Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Informácie Piešťanského útulku Slobody zvierat

Regionálne centrum Slobody zvierat Piešťany vrámci osvety o chove a držaní zvierat sa rozhodlo vydávať Bulletin - periodikum, ktoré bude vychádzať raz mesačne. Situácia s vyhodenými a premnoženými zvieratami sa každým rokom stupňuje. Nechcené zvieratá sú vyhadzované nezodpovednými majiteľmi,  ktoré zostávajú na tarchu obcí a následne preplnených útulkov. Sloboda zvierat Piešťany sa preto rozhodla vydávať periodikum, kde budú všetky potrebné informácie s rôznymi témami.
Útulok:
Priemyselná 12a, Piešťany
Navštívte piešťanský útulok: 
November - Február : 8-16 hod.
Marec - Apríl : 8-17 hod.
Máj - August : 8-17 hod. /sobota,nedeľa 8-19 hod./
September, Október : 8-17 hod.

Venčenie popoludní od 13,00 hod                                 Otvorené majú 365 dní v roku !
Telefonický kontakt: 0903207306, 0904170913
Písomný kontakt: Regionálne centrum SZ Piešťany,  P.O.Box D - 111 , 921 01 Piešťany
 

 

Evidencia psov v Obci Rakovice

Obec Rakovice pristupuje v roku 2014 k výmene evidenčných známok psov držaných na území Obce Rakovice. Každý majiteľ psa je povinný vyplniť evidenčnú kartu psa a po jej doručení na Obecný úrad v Rakoviciach mu bude vydaná oproti podpisu nová známka pre psa.
Je potrebné, aby na Obecný úrad v Rakoviciach prišiel majiteľ psa, ktorý si tu môže vyzdvihnúť tlačivo evidenčnej karty psa, vyplniť ho a prevziať si novú známku pre psa.
 
 

 

 

Obecná knižnica
Knižnica v Rakoviciach je od roku 2009 zlúčená obecná a školská knižnica v obci Rakovice. Nové sídlo knižnice je v priestoroch Základnej školy s mateskou školou v Rakoviciach v budove základnej školy č. 15. Knižnica má slúžiť žiakom, učiteľom a zamestnancom školy, ale aj ostatným občanom dospelým a deťom. Okrem zapožičania širokej škály kníh v knižnici je aj možnosť verejného prístupu na internet.
Knižnica v prevádzke
sobota od 15.00  do 17.00 hod.
Tešíme sa na Vašu návštevu

 

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade mimoriadnej situácie
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti akými môže byť vietor, vysoká alebo nízka teplota, snehové jazyky a záveje, sneženie, poľadovica, búrky, dážď, hmla.