Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov k 01. 01. 2009:   538

 • Počet prisťahovaných občanov:             4
 • Počet odsťahovaných občanov:             1
 
Počet novonarodených detí: 5
 • Terezka BURDOVÁ
 • Veronika CELIGOVÁ
 • Lea Emma  BERNÁTOVÁ
 • Mária BAŽANIOVÁ
 • Elišla HUDCOVIČOVÁ
 
Počet úmrtí v obci:
 • Dušan OMASTA
 • Jozefína HEVIEROVÁ
 • Antónia KOVÁČOVÁ
 
Počet obyvateľov k 31. 12. 2009:   543
 • mužov:  270
 • žien:       273
 
deti do 15 rokov veku: 87
 • chlapcov:  52
 • dievčat:     35
 
občania starší ako 15 rokov:  456
 • mužov:   218
 • žien:        238
 
Priemerný vek obyvateľov: 36,64
 • mužov:        34,09
 • žien:             39,16
Počet obyvateľov prihlásených k 31.12.2008 na prechodný pobyt: 17 občanov

 

Zverejnené 21.4.2010 -DD-
Aktualizované 22.1.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store