Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov k  1. 1. 2010 -  552

 • mužov:  276
 • žien:      276
 
občania starší ako 15 rokov veku: 463
 • mužov:  225
 • žien:      238
 
občania mladší ako 15 rokov:  89
 • chlapcov:  52
 • dievčat:     37
 
Priemerný vek obyvateľov: 37,04
 • mužov:  34,27
 • žien:    39,81
Počet prisťahovaných občanov:   9
Počet odsťahovaných občanov:   4
 
Počet novonarodených detí:
 • Nikolas Aleš Rajoš
 • Martin Kostelný
 • Emma Pinčárová
 • Lea Magalová
 • Dávid Hochel
 
Počet úmrtí v obci:
 • Anna Ondrová
 • Cyril Majerník
 
Počet obyvateľov prihlásených k 31.12.2010 na prechodný pobyt: 17
 
Zverejnené 14.3.2011 -DD-
Aktualizované 22.1.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store