Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Jubilanti

Vo štvrtok 15. novembra 2012 o 15:30 hod. prijal starosta obce Dušan Daloš v zasadačke obecného úradu v Rakoviciach pozvaných jubilantov oslávencov, ktorí vystriedali pred nimi pozvané novonarodené deti.

Zverejnené 13.12.2012 -DD-

Pozvanie jubilantov - 15. november 2012 o 15:30 hod. na obecnom úrade

1

 • 70 rokov  Mária   KOVÁČOVÁ
 • 70 rokov  Viera   MAGALOVÁ
 • 70 rokov  Jozef   KOVÁČ 
 • 70 rokov  Ján   MALINA
 • 70 rokov  Štefan   BREZINA
 • 60 rokov  Marta   KUPKOVÁ
 • 50 rokov  Kamila   FUNTOVÁ
 • 50 rokov  Janka   SOJKOVÁ

Zverejnené 28.11.2012 -DD-

Pozvanie jubilantov - 24. máj 2012 o 15:00 hod. na obecnom úrade
 • 90 rokov  Žofia   MILANOVÁ
 • 85 rokov  Matilda   MAJERNÍKOVÁ
 • 85 rokov  Helena   ADAMCOVÁ
 • 80 rokov  Oľga   BERNÁTOVÁ
 • 75 rokov  Anna   ŠEVEČKOVÁ
 • 60 rokov  Helena   AMBERSKÁ
 • 50 rokov  Mária   PEKAROVIČOVÁ
 • 50 rokov  Darina   SABOVÁ
Zverejnené 28.11.2012 -DD-
Aktualizované 7.1.2013 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store