Obsah

Detská krížová cesta

Detská krížová cesta

Detská krížová cesta

29. marec - Detská krížová cesta

Na Veľkonočný piatok 29. marca ( Veľký piatok ) sa vo filiálnom Kostole sv. cyrila a Metoda v Rakoviciach popoludní  deti modlili krížovú cestu za prítomnosti nášho dôstojného pána Karola Schönwiesnera, rodičov a ostaných veriacich. Jednotivé zastavenia postupne čítali deti.

Zverejnené 13.4.2013 -DD-