c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Formuláre

Evidenčná karta psa

Obec Rakovice pristúpila v roku 2014 k výmene evidenčných známok na psov. Žiadame všetkých občanov, aby vypísali tlačivo evidenčná karta psa a po jeho doručení na Obecný úrad v Rakoviciach im bude vydaná nová známka na psa.

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Rakovice sú povinní každoročne do 15. februára nahlásiť obci údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania

Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

MZZO _súhlas k stavbe_a_užívaniu_2023.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 21. 7. 2023

Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - ČOV

Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - ČOV.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia

Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 31. 7. 2020

Kolaudácia stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 14. 4. 2021

Žiadosť povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

MZZO _súhlas k stavbe_a_užívaniu_2023.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 21. 7. 2023

Miestne komunikácie

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 47,64 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 31. 7. 2020

ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia

ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 39,14 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,73 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 31. 7. 2020

Informačné zariadenia

Povolenie informačného zariadenia

Povolenie informačného zariadenia.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 57,61 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 31. 7. 2020

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub drevín

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 46,12 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 31. 7. 2020

Vodná stavba

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59,39 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 31. 7. 2020

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby

Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 58,71 kB
Stiahnuté: 78×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59,84 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 31. 7. 2020

Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o vyňatie

Žiadosť o vyňatie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 10,92 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 31. 7. 2020

Žiadosť o trvalé vyňatie

Žiadosť o trvalé vyňatie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 11,74 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 31. 7. 2020

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Tlačivo na oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

tlačivo_na_oznámenie_údajov_MZZO_príloha_1_VZN 6_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,67 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 21. 7. 2023
Zobrazené 21-39 z 39

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store